IMG_8611

Teknisk data

No Worries BBQ är en genuin och stilren produkt som höjer din grillplats till en ny dimention. Den rostfria grillplattan är lätt att hålla ren och återanvända. Den allmänna platsen slipper med denna produkt de skräp och förstörelse som tex engångsgrillen utgör. Parkförvaltare världen över känner till att riskhantering för besökare är en viktig fråga.

Varje grillplatta är pressad från en enda rostfri plåt av hög kvalitet. Ytan består av icke poröst material. Det finns inga veck, svetsar eller djupa hörn där bakterier kan fastna. Grillen har även ett patenterat läge ”pree-Heat” som dödar skadliga bakterier. När grillplattan sätts på når den snabbt lägsta steriliseringstemperatur och håller sedan denna temperatur under hela förvärmningen (6 sekunder). Efter steriliseringen signalerar grillhällen att du kan börja laga mat.

Tack vare att man använder exakta, tillförlitliga temperatursensorer och komponenter med halvledarteknik, håller grillhällen alltid rätt temperatur för hälsosam matlagning. På denna häll kan man laga mat säkert och effektivt, då grillen har precis rätt balans mellan effekt och hastighet. Detta gör dess kostnader betydligt lägre över hela livslängden.

Grillhällen har ett CCQ- Electric High Efficiency-system på 3,6kW som minimerar energiförbrukningen, och Bonded Dual Layer Hotplate Technology som fördelar värmen jämnt över hela grillytan.